ชุมชนชาวมุสลิมที่กำลังเติบโตในแคนาดาได้นำไปสู่การขายอาหารฮาลาลที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีร้านค้า ผู้ผลิตและร้านอาหารบางแห่งกำลังแสวงหาวิธีที่จะได้รับผลกำไรมากขึ้น

ซึ่ง Sylvain Charlebois ศาสตราจารย์ด้านการจัดจำหน่ายและนโยบายด้านอาหารของ Dalhousie University ในแฮลิแฟกซ์กล่าวว่า”มันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มูลค่า 80 พันล้านเหรียญทั่วโลกในแคนาดามีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯและเติบโตขึ้นร้อยละ 10 ถึง 15 ต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่สำคัญมาก”

ฮาลาลหมายถึงได้รับอนุญาตในภาษาอาหรับและหมายถึงอาหารที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายอิสลาม สัตว์ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อถูกฆ่าและต้องไม่เห็นสัตว์อื่นถูกฆ่า หมูและผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในรายการห้ามไม่อนุญาตให้ทำอาหารฮาลาล

แบ่งปัน