ชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ สภ.ยะรม ร่วมสร้างสันติสุขในช่วงเดือนรอมฎอน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และเด็กกำพร้า

วันนี้ 28 มี.ค.66 พ.ต.ท.ต่อพันธุ์ ปุสันเทียะ สารวัตรใหญ่ สภ .ยะรม ได้มอบหมายให้ชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ สภ.ยะรม ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และเด็กกำพร้า ในพื้นที่ตำบลยะรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและส่งความรัก ความปรารถนาดี ลดช่องว่างระหว่างชนชั้น ตลอดจนร่วมสร้างสันติสุขในช่วงเดือนรอมฎอน ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจด้วยการถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลามยึดมั่นในความดีงาม ความเมตตา และการให้อภัย เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน