สมาคมฮาฟิศกุรอานได้พาคณะเยาวชนฮาฟิศกุรอาน 7 คนร่วมทดสอบท่องจำอัลกุรอาน ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5-7ตุลาคม2562 โดยมีสิบประเทศและตัวแทนจากโรงเรียนฮาฟิศอินโดนีเซียเข้าร่วมประเภทละ 5 คน

โดยผลการทดสอบตัวแทนเยาวชนไทยได้รับรางวัลในประเภทสิบยุซ ด.ช.อะห์มัด สาเมาะ และประเภทสิบห้ายุซ ด.ช.อับดุลฮากีม มั่นคง

 

229892

.

229893

.

229894

.

229895

.

229896

.

229898

.

229901

แบ่งปัน