คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสะเอะ นายกอบต.สะเอะ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ รวมถึงพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ต.สะเอะ และพื้นที่ใกล้เคียง  ได้เข้าร่วมกิจกรรม บรรยายธรรม ในงานเมาลิดรำลึกท่านศาสดานบีมูฮัมมัด   ณ ที่ทำการเครือข่ายคนพิการฯ บ้าน สะเอะใน ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านศาสดานบีมูฮัมมัดฯ รักษาวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และ ประชาชน ในพื้นที่

 

ที่มา : ThaiNews

 

16-1-1

แบ่งปัน