คณะกรรมการชุมชนจารูพัฒนา ได้จัดพิธีละหมาด อีฎิ้ลฟิตริ หรือ ฮารีรายอปอซอ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ขึ้นที่ สนามจารูพัฒนา เขตเทศบาลนครยะลา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลฮารีรายอ หลังตลอดระยะเวลา 1 เดือน ชาวมุสลิม ได้ปฎิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม ด้วยการถือศีลอด ในเดือนรอมฎอนอย่างเคร่งครัด

ขณะที่มีบรรดาประชาชนชาวไทยมุสลิม ทั้ง ชาย หญิง และเด็กๆ ซึ่งต่างสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ และสวมหน้ากากอนามัย เดินทางมาปฎิบัติศาสนกิจด้วยการละหมาด อีฎิ้ลฟิตริ อย่างพร้อมเพรียงกัน

การละหมาดวันอีฎิ้ลฟิตริ หรือวันอีดเล็ก ตรงกับวันที่ 1 เดือนเซาวาล เป็นเดือนที่ 10 ของเดือนในศาสนาอิสลามโดยถือทางจันทรคติ การละหมาดวันอีฎิ้ลฟิตริ ถือเป็นการปฎิบัติศาสนกิจที่มีความสำคัญต่อชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมาก โดยมุสลิมทุกเพศทุกวัยทั้งชายหญิง จะต้องไปร่วมกันละหมาด โดยพร้อมเพรียงกัน ที่มัสยิดใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่จัดให้มีพิธีละหมาด

ขณะที่ ในปีนี้ ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางชุมชนจารูพัฒนา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรี สาธารณสุข และทางจังหวัดยะลา กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธี 400 คน กำหนดเส้นทางเข้า-ออก ทางเดียว มีจุดตรวจคัดกรอง การตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ กำหนดจุดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในการประกอบพิธีละหมาด รวมถึงกระชับเวลาในการละหมาดและคุตบะห์ ไม่เกิน 20 นาที ขณะเดียวกัน ในส่วนของผู้เข้าร่วมพิธี ต้องอาบน้ำละหมาดมาจากที่บ้าน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าร่วมพิธีละหมาดในมัสยิด พร้อมกับสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ นอกจากการจัดละหมาดอีฎิ้ลฟิตริ ที่สนามจารูพัฒนาแล้ว ยังมีมัสยิด ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรการผ่อนปรนให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ รวมทั้ง มัสยิดที่ขอเปิดละหมาดวันรายออิฎิ้ลฟิตริ และสถานที่อื่นๆ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 ได้จัดพิธีละหมาดวันรายออิฎิ้ลฟิตริ อย่างพร้อมเพรียง

แบ่งปัน