ชาวไทยมุสลิมบ้านกาแป๊ะฮูลู ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมพัฒนากุโบร์ต้อนรับวันอีดิ้ลอัฎฮา ที่ใกล้จะมาถึง

วันนี้ (10 ส.ค. 61) นายซัมซูเด็ง มะมิง คณะกรรมการมัสยิดบ้านกาแป๊ะฮูลู ได้นำชาวไทยมุสลิมร่วมกันพัฒนากุโบร์ (สุสานอิสลาม) ด้วยการตัดหญ้า ถางหญ้า และตกแต่งรอบสถานที่ บริเวณกุโบร์ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะอาด เกิดความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน ต้อนรับวันอีดิ้ลอัฎฮา ที่ใกล้จะมาถึง

นายซัมซูเด็ง มะมิง คณะกรรมการมัสยิดบ้านกาแป๊ะฮูลู กล่าวว่า สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศเรื่องการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคมนี้ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าว หากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกัน และกำหนดวันอีดิ้ลอัฎฮา ตรงกับวันที่ 10 ซุลฮิจยะห์ 1439 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

pnoht611

.

pnoht612

แบ่งปัน