วันนี้ (28 เม.ย. 62) ที่ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายอาหมัด สุกรี อายุ 50 ปี (อาชีพทำสวน และควานช้าง) อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้จัดงานเข้าสุนัตลูกชาย เด็กชายอาหะหมัด กานูมิง อายุ 14 ปี มีการแห่ช้าง 10 เชือก ที่มีการแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงาม ตามประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีมาแต่โบราณ แห่รอบหมู่บ้านอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และสวยงาม ซึ่งช้างส่วนใหญ่ที่ร่วมขบวนแห่ เป็นช้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยะลา ปัตตานี และนราธิวาส นอกจากนี้มีการแสดงปันจักสีลัต (ศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมาลายู ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์) และเลี้ยงอาหารในหมู่บ้าน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายอาหมัด สุกรี เจ้าของการจัดงาน เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้จัดงานแห่ช้าง จำนวน 10 เชือก เข้าสุนัตลูกชาย คือ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เพื่อความสะอาดเป็นประการสำคัญ และขจัดสิ่งสกปรกที่จะทำให้เกิดโรค ตามแบบประเพณีโบราณ ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดงานเข้าสุนัตที่มีขบวนช้างแห่จำนวนหลาย ๆ เชือก ปัจจุบันหาชมได้ยาก เป็นการบ่งบอกถึงผู้มีที่ฐานะดี ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการจัดงานเข้าสุนัตที่มีขบวนแห่ช้าง จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าเมืองที่ปกครองหัวเมือง เท่านั้น

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน