วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวราชสดุดี และกล่าวดูอาร์ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกันประกาศสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญ เป็นที่พึ่งอันร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 จากนั้นนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวพบปะชาวไทยมุสลิมที่เข้าร่วมพิธี

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

2

.

4

แบ่งปัน