บังกลาเทศ 29 เม.ย. – ผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่ค่ายผู้อพยพในบังกลาเทศ พากันเฝ้ารอคอยคณะผู้แทนจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 15 คนที่จะเดินทางไปเยี่ยมและหาทางให้รัฐบาลเมียนมายอมให้สัญชาติเมียนมาแก่พวกตน รวมทั้งให้ทรัพย์สินและที่ดินต่างๆ ที่พวกตนทิ้งไว้กลับคืนมากับเรียกร้องความยุติธรรมจากกรณีที่ทหารพม่าปราบปรามพวกตนอย่างรุนแรง และว่าพร้อมจะเดินทางกลับเมียนมา หากสหประชาชาติให้หลักประกันกับข้อเรียกร้องของตน ทั้งนี้คณะผู้แทนของสหประชาชาติจะมาเยี่ยมค่ายผู้อพยพโรฮิงญาก่อนเดินทางต่อไปยังรัฐยะไข่ของเมียนมาต่อไป

ที่มา : สำนักข่าวไทย

แบ่งปัน