ชาวมุสลิมยะลา กว่า 2,000 คน ร่วมละหมาดอีด ฉลอง “อีดิลอัฎฮา” ฮิจเราะห์ศักราช 1439

วันนี้ (22 ส.ค. 61) ชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง กว่า 2,000 คน ได้เดินทางมาร่วมละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา ที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งเครือข่ายองค์กรมุสลิม มัสยิด และชุมชนจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อให้ชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามแบบอย่างของท่านศาสนทูตมูฮัมมัด และตามหลักศาสนาอิสลาม โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเฉลิมฉลองวันฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 พร้อมรับฟังศาสโนวาท (คุฎบะฮ) รวมทั้งเปิดพื้นที่ทางสังคม สร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล องค์กร มัสยิด ชุมชน และประชาชน ได้มีโอกาสมาร่วมพบปะ สลาม อวยพร ชื่นชมยินกับผู้นำทุกระดับ ด้วยความปิติยินดีในวันสำคัญดังกล่าว

ซึ่งการละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา มีนายภิรมย์ นิลคูหา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะล เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวมุสลิม ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ อีกด้วย

สำหรับการละหมาดวันตรุษอีดิลอัฎฮา หรืออีดใหญ่ ตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เป็นเดือนที่ 12 ของเดือนในศาสนาอิสลาม ถือเป็นศาสนกิจที่สำคัญที่สุด ซึ่งมุสลิมทุกเพศทุกวัยจะต้องไปร่วมกันละหมาดที่มัสยิดใกล้บ้าน หรือในสถานที่ ที่จัดไว้ เมื่อเสร็จพิธีละหมาด ก็จะมีการบรรยายธรรม (คุตบะห์) โดยโต๊ะอิหม่าม จากนั้น จะมีการแสดงความยินดีและขออภัยต่อกัน และบริจาคทานให้กับเด็ก คนชรา หรือผู้ยากไร้ พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น ยังมีพิธีกรรมที่สำคัญ คือ การเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบ่าน) อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

4

แบ่งปัน