pnoht600116001012301_16012017_125901

ผู้นำศาสนา นำบุคลากร ศิษย์เก่า โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ “ละหมาดฆออิบ” ให้นายสะแปอิง บาซอ อดีตผู้จัดการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา หลังเสียชีวิตที่ประเทศมาเลเซีย

ที่บริเวณลานกีฬา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอิสมาแอ ฮารี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นผู้นำละหมาดฆออิบ หรือพิธีละหมาดศพโดยไม่มีศพอยู่ตรงหน้า ให้แก่นายสะแปอิง บาซอ อดีตผู้จัดการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีศิษย์เก่า บุคลากร นักเรียน อุสตาซ ทั้งชายและหญิง ญาติสนิท และประชาชน ร่วมละหมาด กันจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการแจกประวัติของนายสะแปอิง บาซอ ให้กับผู้มาร่วมงาน อีกด้วย

pnoht600116001012302_16012017_125901 pnoht600116001012303_16012017_125901

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากว่านายสะแปอิง บาซอ อายุ 81 ปี เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในปอด หลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ รักษาตัวที่ประเทศมาเลเซียมาตลอดระยะเวลาสามปี โดยนายสะแปอิง ได้เสียชีวิต ขณะที่อยู่ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และฝังศพ(กุโบร์) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา

 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน