วันนี้ (12 มิ.ย. 62) บรรยากาศในวัน “รายอแน” หรือรายอหก ของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่กุโบร์ (สุสาน) บูเก๊ะซีรอ เขตเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีบรรดาชาวไทยมุสลิม ทยอยเดินทางไปเยี่ยมเยียนบรรพบุรุษกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยแต่ละครอบครัวก็จะร่วมกันทำความสะอาด ถากหญ้า รอบกุโบร์ อ่านอัลกุรอาน ซิกรุลเลาะห์ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ) สวดดุอาอ์ ที่บริเวณหลุมฝังศพญาติพี่น้องของตัวเอง

สำหรับวัน “รายอแน” หรือรายอหก เป็นประเพณี และวิถีปฎิบัติที่ชาวมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหลังจากที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเสร็จสิ้น และมีการฉลองวันรายออิดิ้ลฟิตรี ไปแล้ว ในศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดต่ออีก 6 วัน ซึ่งเป็นการถือศีลอดสุนนะห์ (ตามความสมัครใจ และตามแบบอย่างศาสดา) เมื่อเสร็จสิ้นการถือศีลอดครบ 6 วัน ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะฉลองวันรายอหก หรือ “รายอแน” อีกครั้ง

ส่วนกิจกรรมในวันรายอหก จะมีการเดินทางไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่กุโบร์ (สุสาน) ทำความสะอาด จัดเลี้ยงอาหาร อ่านอัลกุรอาน และซิกรุลเลาะห์ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงความตาย และขอพรให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ไปสู่การยอมรับจากองค์อัลเลาะห์ อภัยโทษแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการได้รับส่วนบุญจากลูกหลาน อีกด้วย

#รายอแน #วิถีปฎิบัติชาวมุสลิม #ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน