pnoht600322001012101

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายสมจิตร คงฉาง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายสมชาย สุธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังและผู้นำศาสนา ร่วมต้อนรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และผู้นำศาสนาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ ก็เพื่อพบปะผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดตรัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประสานงานในกลุ่มของพี่น้องมุสลิม

pnoht600322001012103 pnoht600322001012105

ซึ่ง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวชื่นชมพี่น้องมุสลิมในจังหวัดตรัง ว่ามีความเข้มแข็ง และชื่นชมความมีธรรมาภิบาลของนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมา 5 สมัย แต่ไม่เคยถูกใบแดง และมีรางวัลการันตีจากหน่วยงานต่างๆ สร้างแบบอย่างที่ดีในทางการเมืองที่หลายๆ พื้นที่ทำไม่ได้ และได้ยกตัวอย่างคำพูดของนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เคยกล่าวไว้ว่า “การทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คือ การปฏิบัติธรรมแล้ว ฉะนั้น อย่าเอาความไม่ว่าง เช่น ต้องไปทำบุญ มาอ้างเพื่อปฏิเสธหน้าที่” และโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในจังหวัดตรัง ถือว่าโชคดีมากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัด เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมปฏิบัติศาสนกิจ หลังจากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปพบปะนักเรียนปอเนาะที่โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง และเดินทางไปพบปะพี่น้องมุสลิมในงานการกุศลที่มัสยิดเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง ต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน