ชาวบ้านอุเปยะลา พร้อมใจขับเคลื่อน 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ สร้างแหล่งอาหาร เพิ่มรายได้เสริมให้ประชาชน

ชาวบ้าน บ้านอุเป หมู่ที่ 9 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ร่วมแรงร่วมใจกันทำโรงเรือน เพื่อใช้สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ จำนวน 300 ตัว ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์บ้านอุเปยั่งยืน ภายใต้ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของกลุ่มและชาวบ้านในชุมชนกรงปินัง 2 ที่ต้องการสร้างแหล่งอาหารที่ดีและมีคุณภาพ โดยชาวบ้านทุกคนต่างดีใจ ที่ได้เข้าร่วมโครงการและจะใช้เวลาหลังกรีดยางมาร่วมกันสร้างโรงเรือน

นายรอมือลี เจะโซ๊ ประธานกลุ่มและนายซารูดิง เจ๊ะแม รองประธานกลุ่ม กล่าวว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เป็นโครงการที่ดี ช่วยสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย โดยทางกลุ่มของตนเอง มีแนวคิดเริ่มแรกก็อยากจะให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีแหล่งอาหาร เป็น ไข่ไก่อินทรีย์ รับประทานกัน เนื่องจากช่วงนี้ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ก็จะได้มีรายได้ มีอาหารไว้รับประทานในครอบครัว ซึ่งนอกจากทางกลุ่ม จะทำโรงเรือนเลี้ยงไก่กันที่นี่แล้ว ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งพันธุ์ไก่ ให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนๆ ละ 3 ตัว และอาหาร 1 กระสอบ ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงที่บ้านด้วย ส่วนการดำเนินงานโครงการการทำโรงเรือนและโรงเก็บของก็ใกล้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ก็จะนำพันธุ์ไก่ที่สั่งซื้อไว้มาเลี้ยง โดยจะแบ่ง เป็น 4 ห้องๆ ละ 60 ตัว หลังจากเก็บไข่อินทรีย์ได้แล้ว ก็จะนำเงินที่ขายไข่ได้ ไว้เป็นทุนต่อยอด ส่วนกำไรก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านต่อไป

นางวีระ สมศิริ เกษตรอำเภอกรงปินัง กล่าวว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ ของชาวบ้าน ชุมชนกรงปินัง 2 ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 198 ครัวเรือน เป็นการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ซึ่งเกิดจากความต้องการของคนในชุมชน ที่ต้องการสร้างแหล่งอาหารที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ขณะนี้การทำโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ ขนาด 4×20 เมตร ที่เก็บอาหาร ก็ใกล้แล้วเสร็จ และมีความพร้อมที่จะนำไก่จำนวน 300 ตัว เข้ามาเลี้ยง สำหรับ งบประมาณ ที่ใช้จ่ายในโครงการมีจำนวน 598,100 บาท ก็จะแบ่งเป็นแรงงานทำเล้าไก่ ให้อาหารไก่ จำนวน 75 ราย รวมทั้ง จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ด้วย

สำหรับโครงการ นี้ ก็จะเลี้ยงไก่อินทรีย์ ในช่วงแรก แม้ว่างบประมาณจะหมดในระยะเวลา 3 เดือน การดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยพ่อฯ ก็จะต้องทำต่อเนื่องไปอีก 3-5 ปี ข้างหน้า เนื่องจากเป็นโครงการในพระราชดำริ ที่ต้องการให้ความยั่งยืนและให้เกษตรกรได้ต่อยอดอาชีพ สืบเท่าลูกหลาน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตลอดจนเป็นการน้อมนำความรู้และพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 10 มาใช้

pnoht600813001000609_13082017_071652

pnoht600813001000606_13082017_071652

pnoht600813001000603_13082017_071652

แบ่งปัน