pnoht600209001000301_09022017_064819

นายมะยูโซ๊ะ วาหะ และนางยามีละห์ วาหะ ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เร่งปรับปรุงพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อเตรียมปลูกพืชผักสวนครัวใหม่ หลังในช่วงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย จนทำให้พืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เดิม กว่า 2 ไร่ ได้รับความเสียหายทั้งหมด

นางยามีละห์ วาหะ กล่าวว่า กว่า 2 เดือนแล้วที่ไม่ได้ทำอะไร เนื่องจากพื้นที่ที่มาเช่าสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยเฉพาะแตงกวากับถั่วฝักยาว ซึ่งปกติจะเก็บผลผลิตส่งขายที่ตลาดยะลา เสียหายไปกว่าหนึ่งหมื่นบาท เก็บผลผลิตไม่ทัน ได้เพียงครึ่งเดียว ช่วงนี้น้ำแห้งลงแล้ว ก็เลยมาฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ใหม่ โดยมาถางหญ้า ขุดหลุมใช้รอยเดิมที่เคยปลูก มีไม้ปักอยู่แล้ว จะลงปลูกใหม่ คิดว่าจะเริ่มปลูกพืชอายุสั้นได้ผลผลิตเร็ว โดยจะลงปลูกแตงกวาซึ่งใช้เวลา 40 วัน ก็ได้ผลผลิต รวมทั้งถั่วฝักยาวที่ใช้เวลา 70 วัน ก็จะได้ผลผลิตขายเช่นกัน

pnoht600209001000305_09022017_064819 pnoht600209001000306_09022017_064819

นอกจากนี้ ก็จะปลูกพวกมะเขือ พริก ถั่วพู แซมๆ กัน เหมือนกับที่เคยปลูกไว้ ช่วงที่น้ำท่วมไม่มีรายได้อะไร ไม่มีผลผลิตขาย ยังดีที่สามีก็ยังพอมีรายได้กับการรับจ้างขับรถ ส่วนตนเองก็เป็นแม่บ้านและเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีตำบลท่าสาป ช่วยทำขนมบ้างแต่รายได้ไม่มาก การใช้เวลาว่างมาปลูกพืชผักสวนครัวขาย ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ได้บ้าง

ที่จริงก็ทำใจไว้แล้วว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ำ ปกติน้ำจะท่วมทุกปี โดยจะคาดการณ์เวลาที่จะถึงฤดูฝน ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน น้ำมาก ก็จะไม่ลงปลูกพืชผักไว้ จะลงปลูกในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม จนถึงประมาณเดือนมิถุนายน แต่ปีนี้น้ำท่วมช่วงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม ทำให้เก็บผลผลิตไม่ทันก่อนน้ำท่วม เก็บผลผลิตขายได้เพียงครั้งเดียว ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมผลแตงกวา ที่กำลังออกลูกโตไม่ทัน ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหมด รวมทั้งพืชผักสวนครัว อื่นๆ ด้วย แต่ก็ไม่เคยคิดจะท้อ พอน้ำเริ่มแห้ง ดินแห้งก็กลับมาทำต่อ เพื่อจะได้มีรายได้ตรงนี้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน