นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นำทีมหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนตามโครงการจังหวัดนราธิวาสเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านบละแต ม.4 บ.บละแต ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ในการจัดโครงการครั้งนี้ส่วนราชการต่างนำเจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการกับประชาชนถึงพื้นที่ ทั้งการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว การให้คำปรึกษาด้านคลินิกเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การบริการตัดผม และกิจกรรมสันทนาการเพื่อมอบความสนุกสนานให้กับเยาวชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ในโครงการฯมีการมอบอุปกรณ์กีฬา จากการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับโรงเรียนบละแต เพื่อส่งเสริมด้านกีฬา มอบทุนการศึกษาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายจำนวน 20 ทุน มอบผ้าคลุมผมสตรี 20 ชุดจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 25 และมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากจนในพื้นที่จากสำนักงานเหล่ากาชาด 50 ชุด อย่างไรก็ตามจากการจัดโครงการจังหวัดนราธิวาสเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นั้นชาวบาโงสะโตต่างดีใจที่หน่วยงานภาครัฐมาให้บริการถึงที่

แบ่งปัน