วันที่ 15 ม.ค. 63 นายอับดุลอาซิ อาแว ประชาชนชาวนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกดีใจหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี จะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ส่วนตัวรู้สึกชื่นชอบนโยบายต่างๆ ของท่าน เช่น นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้าถึงประชาชนทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้ ที่ได้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง และอยากมีนโยบายดีๆอย่างนี้ต่อไป โดยเฉพาะนโยบายการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน

และในฐานะชาวมุสลิมจังหวัดนราธิวาส อยากส่งกำลังใจและอยากขอบคุณรัฐบาล ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวก็ดีขึ้นตามลำดับ

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน