วันนี้ 6 พ.ค. 62 ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดยะลา เข้าร่วมจำนวน 500 คน

นายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยเฉพาะจิตอาสาในการดำเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียง

ทั้งนี้จังหวัดยะลากำหนดดำเนินโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ได้คัดเลือกถนนสุขยางค์โดยเริ่มจากวงเวียนหลักเมืองยะลาตลอดเส้นทาง ถึงวงเวียนหอนาฬิกาเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็น เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

สำหรับต้นไม้ที่ทำการปลูกในวันนี้เป็นต้นทองอุไร จำนวน 129 ต้น และได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณแนวถนนสุขยางค์ เพื่อสร้างความสวยงามร่มรื่นเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ และเชิญชวนประชาชนรวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน