ชาวกาตาร์หลายพันคนเข้าแถวยาวบนถนนสายต่างๆ กลางกรุงโดฮาของกาตาร์ เพื่อต้อนรับการกลับสู่ประเทศของจ้าวผู้ครองนคร หลังเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการทูตขึ้นกับกาตาร์

เชค ทามิม บิน ฮาหมัด อัล-ทานี เดินทางเยือนตุรกี ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหรัฐ ซึ่งเขาได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ การเยือนต่างประเทศดังกล่าวของเขามีขึ้นเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านโดดเดี่ยวทางการเมืองต่อกาตาร์ ประชาชนที่มาให้การต้อนรับต่างโบกธงชาติไปมา และเต้นรำบนหลังคารถยนต์ ขณะที่เด็กๆ สวมเสื้อยืดที่มีภาพใบหน้าของจ้าวผู้ครองนครกาตาร์ เพื่อแสดงพลังสนับสนุนเขา

แบ่งปัน