วันนี้ (1 พ.ค. 62) สำนักงานสัสดีจังหวัดยะลา ได้จัดให้มีพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ขึ้นที่อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา ซึ่งมีบรรดา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เดินทางมาร่วมส่งบุตรหลาน เข้ารายงานตัวเป็นทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการกว่าหนึ่งพันคน ซึ่งแต่ละคนก็จะเตรียมเอกสารหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และหมายนัด สด.40 มาด้วย ส่วนผู้ที่ผ่อนผันก็จะนำวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีพันเอก เขมชาติ ศุภวโรดม สัสดีจังหวัดยะลา ควบคุมดูแลการรับรายงานตัวในครั้งนี้

สำหรับการรายงานตัวทหารกองเกินผลัดที่ 1 ในวันนี้มีจำนวน 179 คน แบ่งเป็นทหารบก จำนวน 76 คน และทหารเรือ จำนวน 103 คน เมื่อเสร็จสิ้นการรับรายงานตัวแล้ว ทหารบกผลัดที่ 1 ก็จะส่งตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อรวมกับทหารบกจากจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ก่อนที่จะส่งไปประจำที่ มณฑลทหารบกทั้ง 6 แห่งในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนทหารเรือผลัดที่ 1 จะส่งขึ้นรถไฟที่สถานีหาดใหญ่ เพื่อเดินทางต่อไปยังศูนย์ฝึกทหารใหม่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน