ชัยฏอนถูกล่ามโซ่ แต่ทำไมบางคนถึงยังทำชั่ว ?

ตอบ      มีตัวบทจากหะดีษระบุชัดว่า “เมื่อเข้าสู่รอมฎอน ไซฏอนจะถูกจองจำ” ทำไมยังมีคนทำชั่วในรอมฎอนอยู่ ขอเรียนว่า การทำชั่วของคนหนึ่งนั้นมิได้หมายถึงมาจากการยุยงของไซฏอนทางเดียว ยังมีตัวช่วยทำชั่วอีกหลายอย่างเช่น อารมณ์ใฝ่ต่ำ(ซะฮ์วะฮ์) ซึ่งมีอยู่ที่ตัวมนุษย์ทุกคน เป็นตัวช่วยทำชั่วสำคัญซึ่งไม่หายไปแม้ในเดือนรอมฎอนก็ตาม และอีกตัวช่วยทำชั่วอีกอย่างหนึ่งคือ ไซฏอนในรูปมนุษย์ ซึ่งก็ไม่ถูกจองจำในเดือนรอมฎอนเช่นกัน ดังนั้น คนทำชั่วมิได้มาจากไซฏอนเท่านั้น อาจมาจากอารมณ์ใฝ่ต่ำหรือไซฏอนในรูปมนุษย์ก็ได้ หรือแม้แต่ไซฎอนที่ถูกจองจำแล้วอาจมีอิทธิพลคลอบงำคนบางคนให้ทำชั่วได้ ตัวอย่างนักค้ายาเสพติดแม้ถูกคุมขังอยู่ก็อาจค้ายาจากภายในห้องขังได้ ซึ่งก็เห็นกันอยู่ (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ

 

แบ่งปัน