รวมพลชุมนุม สัมพันธ์หมอบ้านโต๊ะมูเด็ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 100 ปี เน้นให้ความรู้ปลอดภัย การขลิบอวัยวะเพศชาย ตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง

วันนี้ (15 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพิเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จัดให้มีการเชื่อมสัมพันธ์ชมรมหมอโต๊ะมูเด็ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี นายอับดุลรอแม สาเมาะ รักษาการประธานชมรมหมอโต๊ะมูเด็ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้จัดโครงการ โดยได้เชิญ นายสุไลมาน มะโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ลุตฟี หะยีหมัด แพทย์ประจำโรงพยาบาล อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสส และนายสุกรี เส็มหมาด แพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้การสาธารณสุขในการทำขลิบหนังหุ้มปลาย อวัยวะชาย สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งอายุเริ่มต้นที่ 6-15 ปี ทั้งนี้ มีหมอบ้าน หรือโต๊ะมูเด็งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายอับดุลรอแม สาเมาะ รักษาการประธานชมรมหมอโต๊ะมูเด็ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า หมอโต๊ะมูเด็ง เป็นหมอบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประวัติมายาวนานนับเป็นศตวรรษ วันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการนัดพบโต๊ะมูเด็งในรอบ 100 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาหมอบ้านโต๊ะมูเด็ง ต่างคนต่างอยู่ และไม่มีการพบปะสัมพันธ์กันในการแลกเปลี่ยนความเห็น ตลอดจนรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฎิบัติการขลิบอวัยวะเพศชาย ซึ่งพบข้อดีและปัญหาในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหลักจากนี้ไปทุกคนที่เป็นโต๊ะมูเด็ง จะต้องรับความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยต่อเด็กชาย ที่จะขลิบอวัยวะเพศ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ด้าน นายสุไลมาน มะโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การให้ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมาย ในครั้งนี้ถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคคลเหล่านี้ หรือโต๊ะมูเด็ง เป็นผู้ทำหน้าที่ขลิบหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ที่ชาวบ้านให้ความสำคัญ เพราะถือว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม จำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจในการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

เพศชาย ในอดีตการขลิบอวัยวะเพศชายมีความเชื่อที่หลากหลายในแต่ละชนเผ่า เช่น อียิปต์โบราณ เชื่อว่าการตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของผู้ชายออกจะเป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นเข้าสู่ความเป็นผู้ชายอย่างเต็มตัว ส่วนชาวอิสลามเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความสะอาด และบริสุทธิ์ ซึ่งมีกฎว่าจะต้องขลิบหลังจากเด็กเกิดได้ 7 วัน แต่หากสุขภาพของเด็กยังไม่พร้อม หรือมีเหตุสุดวิสัยก็อนุญาตให้เลื่อนออกไปจนถึงอายุ 7 ขวบได้

โดยในทางการแพทย์ จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าบริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย เป็นจุดรวมของเชื้อโรคเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง จึงมักจะเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น กามโรค การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และภาวะหนังหุ้มปลายตีบแน่น ซึ่งก็เป็นอันตรายไม่น้อย ดังนั้นทางการแพทย์จึงสนับสนุนให้มีการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของผู้ชายตั้งแต่วัยเด็ก เพราะจะทำให้สามารถดูแลและทำความสะอาดอวัยวะเพศได้ง่ายขึ้น สะอาดมากขึ้น และลดโอกาสการเป็นโรคร้ายได้สูงมากทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ในการทำขลิบอวัยวะเพศชาย โต๊ะมีเด็ง ต้องทำให้ถูกตามสุขภาพลักษณะอนามัย ต้องตื่นตัวหาเสริมความรู้ ในการทำขลิบปลายหุ้มอวัยวะ และห้ามมีข้อผิดพลาด อาทิ การใช้เข็มฉีดยา การใช้มีด การใช้กรรไกร หรือส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องสะอาด ป้องกันการติดเชื้อโรค ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

5

.

4

แบ่งปัน