ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมการปกครอง
.
ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดยนายบัญญัติ ทิพย์หมัด รองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมฯ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธนาคม จงจิระอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปี พุทธศักราช 2563 ณ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Cr. ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี

 

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

2

.

3

.

1