วันนี้ 27 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณลานตลาดเย็นจารู บ้านจารูนอกตลาดเก่า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดประตูใจเสริมสร้างความรัก สามัคคี วันรายออิฏิลฟิตรี ฮ.1439” โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านจารูนอก ตลาดเก่ายะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมกันจัดขึ้น

โดยบรรยากาศภายในงานมีการแต่งกายด้วยชุดมลายูของผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร ขนมพื้นบ้าน ผลไม้ เครื่องดื่มต่าง ๆ และชมการแสดงเพลงอนาชีด ดนตรีพื้นบ้าน เพลงรายอ การอวยพร การพบปะและขออภัยซึ่งกันและกัน

นายชาลี เร็งมา ผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซีย และตนเองก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมจนกระทั่งชื่นชอบและมีแนวคิดที่จะจัดงานรูปแบบ Open House Rumah Terbuka หรือ การเปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่ได้ดำเนินการ โดยปีนี้ได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ตลอดจนบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จนสามารถจัดงานในครั้งนี้ได้

นายชาลี เร็งมา กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายหลักของงานนี้ คือ เราต้องการให้มาร่วมกัน พบปะกัน โดยไม่คำนึงถึงภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ใช่งานเฉพาะชาวไทยมุสลิมเท่านั้น แต่อยากให้เป็นงานของทุกคน โดยงานครั้งนี้เราใช้ชื่อในภาษาไทย ว่า เปิดประตูใจ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี วันรายออิฎิลฟิตรี ฮ.ค.1439 นั่นคือ เราเปิดประตูใจ เราเปิดใจให้กว้าง รับความรัก ความสามัคคี ระหว่างเราชาวไทยมุสลิม ชาวพุทธ หรือชาวศาสนาอื่น มาร่วมกันกิน มาร่วมพบปะพูดคุยกันในวันนี้

 

ที่มา : ThaiNews

 

12

.

13

.

14

.

15

.

16

.

18

.

19

แบ่งปัน