เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก วีระ สมความคิด โดยระบุว่า 

ฉาวอีกแล้ว
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ขาดการประชุมเป็นประจำ แต่ยังหน้าด้านรับเงินเดือนๆละ 120,000 บาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และในฐานะพี่ชาย ซึ่งเป็นผู้เลือกน้องชายคนนี้มานั่งกินเงินเดือน สนช.
อย่าบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องชายอีกนะ
การมาทำหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัว แล้วหน้าด้านมารับเงินเดือน
ในตำแหน่ง สนช.ทำไม?

ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ถือเป็นตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐต้องจ่ายเงินเดือน เบี้ยประชุม รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย
(ตั้งแต่มาเป็น สนช. พล.อ.ปรีชา ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-พิษณุโลก จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด)

มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดบ้าง ที่สามารถลางานได้มากถึง 394 วัน จากจำนวนวันทำงานทั้งหมด 400 วัน โดยไม่ถูกไล่ออกจากราชการ
ก็คงมีแต่พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายนายกฯประยุทธ์
คนนี้คนเดียวเท่านั้น

ถ้าอ้างว่าติดราชการงานอื่น จนไม่มีเวลามาทำงาน ก็ควรมาลาออกไป อย่าเอาเปรียบสังคม กระทรวงการคลังจะได้ไม่ต้องเสียหาย
ไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดิน อันเป็นเงินภาษีอากรของประชาชน
มาจ่ายเป็นเงินเดือนแสนสองหมื่นบาท
ให้กับข้าราชการที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เช่นนี้

คนที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
ประธาน สนช. ต้องไล่ออกสถานเดียว

อยากจะดูว่านายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะแก้ตัว(ปกป้อง)ให้น้องชายคนนี้อย่างไร?

 

 

ที่มา เฟซบุ๊ก วีระ สมความคิด 

แบ่งปัน