พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 กล่าวว่า ทางหน่วยฯ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ปรับเปลี่ยนจุดตรวจ/ด่านตรวจ หน้าฐานปฏิบัติการเป็นจุดอำนวยความสะดวก ในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ ช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-18.00 น. ของทุกวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมาก จะออกมาจับจ่ายซื้อหาอาหารเพื่อเตรียมการละศีลอดในแต่ละวัน พร้อมนี้ได้นำอินทผลัมและน้ำดื่มมามอบให้กับประชาชนบริเวณจุดอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติศาสนกิจและการดำรงชีวิตตามวิถีทางที่ดีงามของศาสนาในห้วงเดือนรอมฎอนเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นปกติมากที่สุด ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐ อันจะทำให้เกิดบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน