จังหวัดสตูล พร้อมเดินทางกระชับสัมพันธ์กับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เน้นเชื่อมสัมพันธ์ 4 ด้าน

วันนี้ (20 ก.ย. 60) ที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเดินทางเพื่อร่วมกระชับความสัมพันธ์และหารือกับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านการค้า ด้านภาษีศุลกากร ด้านการตรวจคนเข้าเมือง และด้านการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชายแดน ประจำปี 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวม 60 คน

สำหรับการเดินทางไปในครั้งนี้กำหนดระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยจะมีการประชุมร่วมระหว่างจังหวัดสตูล ประเทศไทย และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ณ ที่ทำการศูนย์อาคารราชการ LADA COMPLEK หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ฟุตบอลประเภททั่วไป และแบตมินตัน

ซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดสตูล ประเทศไทย และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์ที่ดีเสมอมา

แบ่งปัน