นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นายหรน ทิ้งปากถ้ำ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ และนายภานุ วรมิตร ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ได้จัดแถลงข่าวการเตรียมงาน “สตูลอีดิ้ลฟิตรีโอเพ่นเฮาส์ 1438” ภายใต้สโลแกน กินฟรี เที่ยวฟรีตลอดงาน โดยมีการกำหนดวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เป็นวันจัดงาน ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. ส่วนสถานที่เป็นบริเวณด้านหน้าหอนาฬิกา ตรงข้ามกับมัสยิดมำบัง ถนนวานิช ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียประเพณีท้องถิ่น และร่วมฉลองวันอีดิ้ลฟิตรีของชาวมุสลิม ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูล มีการแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านของสตูล การแข่งขันชักชา การแสดงควงกระบองไฟ การแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตา การจัดบูธอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 100 บูธ

แบ่งปัน