จังหวัดยะลา เปิดถนนคนเดิน อัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ท่าสาปแต่ก่อน” กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (8 ก.ย. 61) เทศบาลตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ร่วมกับ อ.เมืองยะลา พัฒนาชุมชนเมืองยะลา วัฒนธรรม จ.ยะลา พาณิชย์ จ.ยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถนนคนเดิน ท่าสาปแต่ก่อน” ขึ้นที่บริเวณซอยเมืองท่าเก่า ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจ และสังคมภายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ สถานที่ สินค้า และบริการแหล่งท่องเที่ยวสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม และพัฒนา ยกระดับ คุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เผยแพร่ประชาชนสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งในพิธีเปิดมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาปและ ส่วนราชการ

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการออกบูธ จำหน่ายอาหารพื้นบ้านชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมในชุมชน การจำหน่ายสินค้าชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 50 ร้านค้า การแสดงอานาซีด การแสดงลิเกฮูลู และการแสดงของนักเรียน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ การจัดงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถนนคนเดิน ท่าสาปแต่ก่อน” กำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์แรกของเดือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนสามารถมาเที่ยวชมงาน และชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ท่าสาป และพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมืองยะลาได้ครั้งต่อไป ในวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคม

 

ที่มา : ThaiNews

 

9

.

3

.

1

.

2

.

5

.

6

.

7

.

8

แบ่งปัน