นายคมกริช ลูดิง ประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง นำเพื่อนสมาชิก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวเด็กกำพร้า กลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อำเภอเบตง ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในห้วงสถานการณ์ COVID-19

นายคมกริช ลูดิง ประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง กล่าวว่า ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง ร่วมกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ส่งมอบความห่วงใย จัดถุงยังชีพเพื่อมอบให้เด็กกำพร้า กลุ่มที่เปราะบาง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทางชมรมฯ ขอขอบคุณมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า มา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอบคุณทีมงานทุกท่าน ขอให้อัลลอฮตอบแทนในความดีในครั้งนี้ด้วย

แบ่งปัน