pnoht600323001010801 pnoht600323001010802

จังหวัดยะลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง พร้อมมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค

ที่ลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมี นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

pnoht600323001010803 pnoht600323001010804 pnoht600323001010806 pnoht600323001010808

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งการออกบริการครั้งนี้ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดยะลา จึงเป็นโอกาสดีของประชาชน จะได้รับการตรวจรักษา และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังมีบริการของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การให้บริการด้านเกษตร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก พร้อมมอบทุนการศึกษาและชุดนักเรียน ให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค คนยากจน คนพิการ คนชรา หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยปลัดจังหวัดยะลา เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายอำเภอเบตง และส่วนราชการ เดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน