pnoht600225001001001_25022017_093116

ที่สนามพิธีโรงช้างเผือก นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน “เดอะหลาด ชายแดนใต้” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ โดยมีนายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 ก.พ. 60

pnoht600225001001004_25022017_093116 pnoht600225001001005_25022017_093116

นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาจับจ่ายใช้สอย รวมถึงยังเป็นแหล่งจำหน่าย สินค้า OTOP ของจังหวัด และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการ และเป็นแหล่งพักผ่อนให้ประชาชนในช่วงวันหยุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดยะลา

สำหรับกิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -26 กุมภาพันธ์ 2560 มีการแสดงคอนเสริต จากศิลปิน นักร้อง หลวงไก่ อาร์สยาม จัสติน จากค่าย GMM GRAMMY วงฟรายเดย์ไนท์ทูซันเดย์ รวมถึงมีร้านค้าออกบูธจำหน่ายสินค้ามากมาย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน