มัสยิดกลาง อ.ยะหา จ.ยะลา ได้เปิดให้ละหมาดวันศุกร์แล้ว เป็นวันแรก หลัง จ.ยะลาได้มีมาตรการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)ได้ โดยต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาธารณสุข และ จ.ยะลา โดยเคร่งครัด

ขณะที่บรรยากาศทั่วไป พบว่าได้มีชาวไทยมุสลิมเดินทางมาร่วมละหมาดกันอย่างคึกคัก โดยทุกคนได้ปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปภายในมัสยิด การรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร

ขณะเดียวกัน ทางมัสยิดได้มีการจัดทำทะเบียน หมายเลข ผู้เข้าร่วมละหมาด ควบคุมทางเข้าออกมัสยิด ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมละหมาด และห้ามไม่ให้ผู้มีอาการไข้ ไอจาม เข้าภายใน ตั้งเจลแอลกอฮอล์ไว้ประจำจุดทางเข้า กำหนดจุดยืน เว้นระยะห่างไว้ให้ผู้เข้าร่วมละหมาด พร้อมทั้งได้จัดระเบียบระยะห่างขณะเดินเข้าและเดินออกจากมัสยิดหลังเสร็จสิ้นการละหมาดวันศุกร์ อย่างเคร่งครัด ซึ่งการจัดละหมาดวันศุกร์ในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ จ.ยะลา ได้มีมาตรการผ่อนปรน การละหมาดวันศุกร์ รวมถึงละหมาดอีฎี้ลฟิตร์ โดยมีมัสยิดที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ จำนวน 226 มัสยิดที่จัดละหมาดวันนี้ เป็นวันแรก

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน