a b

จังหวัดปัตตานี เร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ เป็นไปอย่างครอบคลุมและทุกครัวเรือน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย พล.ต.โภชน์ นวลบุญ ผบ.ฉก.ปัตตานี ผบ.มทบ.46 นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี และ ผบ.ฉก.23 หน.ปภ.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่ ครอบครัวของนายแวดอเลาะ เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลปูยุด อำเภอเมือง ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในห้วงเวลาที่ผ่านมา และบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จังหวัดปัตตานี กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกันให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลาย และกลับสู่ภาวะปกติ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จาก มทบ.46 สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และกำลังภาคประชาชน ท้องถิ่น เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือ ร่วมกันก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าว

c d

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การดูแลและการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนั้น ได้มีการเข้าไปดูแล พร้อมซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งหมด 26 หลัง โดยมีทีมช่างของทางกองทัพบก ที่ร่วมกันบูรณาการร่วมกันเป็นลักษณะ “ประชารัฐ” พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้าน เยียวยา รวมถึงชาวสวนชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช อีกด้วย และได้มอบหมายให้อำเภอต่างๆ ทำการสำรวจ พร้อมทั้งรายงานเพื่อลงดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางจังหวัดได้เขาไปดูแลอย่างทั่วถึง โดยมอบหมายให้กำนัน ให้ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์การบริหารส้วนตำบล ทุกๆ ตำบล ให้เข้าไปได้ดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเองอย่างครอบคลุม โดยมีท่านนายอำเภอเป็นผู้บูรณาการตรวจสอบ ดังนั้น ยืนยันว่าการดูแลพี่น้องประชาชนเป็น ไปอย่างครอบคลุมและทุกครัวเรือน เพื่อที่จะไม่ให้มีพื้นที่ ที่ขาดตกบกพร่องในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน