จังหวัดปัตตานี เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคอิสาน ตามโครงการ “รินน้ำใจชาวใต้ เพื่อพี่น้องชาวอีสาน”

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคอีสาน ตามโครงการ “รินน้ำใจชาวใต้ เพื่อพี่น้องชาวอีสาน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน กว่า 42 จังหวัด มาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอีก 20 จังหวัด ซึ่งจังหวัดปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และชาวปัตตานีมีความห่วงใยพี่น้องชาวอีสานที่ต้องประสบความเดือดร้อน จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคอีสานขึ้นในวันนี้ เพื่อรับบริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆ เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม นี้ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง ส่วนสิ่งของที่ประชาชนนำมาบริจาค ทางกองภัพภาคที่ 4 จะได้นำไปแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ด้านนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า พี่น้องชาวปัตตานีทุกภาคส่วนได้เห็นภาพข่าวว่ามีอุทกภัยทางภาคอีสาน ได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้ว่าทางภาคใต้จะมีปัยหาสถานการณ์ แต่เมื่อเห็นว่าทางภาคอีสานมีความเดือดร้อน ต่างก็นำสิ่งของมาบริจาค ซึ่งจังหวัดจะได้จะนำไปช่วยพี่น้องทางภาคอีสานภายใน 2-3 วันนี้
 .
47777
48755
45698
แบ่งปัน