1

จ.ปัตตานี เปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ท้องถิ่น อำเภอมายอต้านยาเสพติดครั้งที่ 4 ปี 2560

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิด “โครงการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอมายอต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สนามกีฬากลางตำบลสะกำ ม.2 บ้านศาลาบูดี โดยนายนิเอง นิกะจิ ในนามตัวแทนชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มีอำเภอมายอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมายอ และ 10 อบต. นักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

b c

ทั้งนี้ การจัดโครงการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอมายอ ประกอบด้วย 1 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลมายอ และ 10 อบต. ได้เล็งเห็นถึงความสามารถความสำคัญ การออกกำลังกายของเยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ของอำเภอมายอ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสลับหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ของอำเภอมายอทั้งยังช่วยพัฒนาด้านกีฬาของท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการเล่นกีฬาและเพื่อให้เด็กเยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆอีกด้วย โดยมีการแข่งขัน ประเภทกีฬาสากล จำนวน 5 ประเภท กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ชักเย่อ และกีฬาพื้นบ้านจำนวน 3 ประเภท กีฬาปิดตาตีปิ๊บของผู้บริหาร วิ่งผลัดกระสอบและวิ่งสามขา

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน