วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรม ซีเอส ปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการกีฬาพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี) ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลตำบล เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการ กว่า 120 คน

นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการกีฬาพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาและระเบียบวินัย ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมในโครงการ จะมีการฝึกอบรมเทคนิคการสอนทักษะกีฬาวอลเลย์บอลให้ผู้ฝึกสอนตัวแทนตำบล โดยทีมงานอดีตโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติ การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 5 ทักษะ ในเดือนกันยายน และการมอบอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลสำหรับใช้ฝึกสอนแก่เยาวชนที่สนใจประจำตำบลด้วย

pnoht600826001004001_26082017_123259

แบ่งปัน