วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น. ที่ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 18 โดยมีนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี มีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ต้องประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด รวมทั้งช่วยสร้างบรรยากาศสีสันความสุขแก่ชาวปัตตานี

เทศบาลเมืองปัตตานีจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายสมาคมงดเหล้า สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นต้น จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 18 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม กว่า 130 ร้าน การจำหน่ายไก่ฆอและ โรตี ชาชัก อาหารทะเล ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารแปรรูป สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าลดค่าครองชีพ นิทรรศการ การแสดงบนเวที การประกวด การแข่งขันต่าง ๆ มากมายเป็นประจำทุกคืน

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน