จังหวัดนราธิวาส แถลงข่าว มินิมาราธอน 2018 จัดครั้งแรกประชาชนสนใจสมัครเข้าแข่งขันอย่างล้นหลาม ดีเดย์วันที่ 2 กันยายน 2561 นี้ ณ หาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (9 ส.ค. 61) เวลา 14.30 น. ที่ห้องนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในงานแถลงข่าวนราธิวาส มินิมาราธอน 2018 โดยมีนายทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน สำนักกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายณรงค์ สังขประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายวิชัยสิทธิ์ โง้วเจริญ ไพศาลศิลป์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และแพทย์หญิงนาวาฬ แลนิ ชมรมจิตอาสา CPR กลางแจ้ง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฯ

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ขณะที่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมออกกำลังกายทุกประเภท โดยเฉพาะการวิ่งถือเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ เพียงแค่ใจพร้อมก็สามารถวิ่งได้ ซึ่งการจัดกิจกรรม มินิมาราธอน 2018 ที่จังหวัดนราธิวาสเป็นครั้งแรกนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เป็นการส่งเสริมให้ชาวนราธิวาสหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง ทำให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

นายทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน สำนักกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน มินิมาราธอน 2018 เป็นโครงการหนึ่งของกรมพลศึกษา เพื่อต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยเฉพาะการวิ่งถือเป็นการออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถทำได้ และใช้งบประมาณที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งการวิ่งสามารถวิ่งได้ในชุมชนของตนเอง จนก้าวไปสู่ฟันรัน มินิมาราธอน และการวิ่งมาราธอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนการพัฒนาชาติ จึงได้บูรณาการจัดการแข่งขัน มินิมาราธอน 2018 ขึ้นมา 4 ภาค ในปีงบประมาณ 2561 ครั้งแรกจัดที่จังหวัดอำนาจมาราธอน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 ทีจังหวัดนราธิวาส และครั้งที่ 4 จังหวัดปัตตานี ซึ่งถือว่าภาพรวมของการการตอบรับสมัครแข่งขันมินิมาราธอน 2018 ที่จังหวัดนราธิวาสนั้นมีประชาชนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ โดยได้วางแผนไว้ในปีหน้าจะจัดการแข่งขันมินิมาราธอน 4 ภาค ต่อเนื่องอีกแน่นอน

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ฟันรัน ระยาทาง 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร โดยกำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 2 กันยายน 2561 ออกจากจุดสตารท์ในเวลา 06.00 น. ณ หาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และมาสิ้นสุดที่หาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท ฟันรัน และมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจากการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Running Inspiration โดยนายนฤพนธ์ ประธานทิพย์ และนางธิดา สนเจริญ ผู้บริหาร Zakich Engineering นักวิ่งมาราธอนหญิงมุสลิม แนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากประชาชน และผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

5

.

6

แบ่งปัน