จังหวัดนราธิวาส เตรียมจัดพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 กันยายน นี้ ขณะที่อำเภอบาเจาะจัดริ้วขบวน ภายใต้แนวคิด “ความสุขของในหลวง…ที่บาเจาะ”

วันนี้ (20 ก.ย. 60) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ย. 60) จะจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยในเวลา 14.09 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนแห่ของดีเมืองนรา จากทั้ง 13 อำเภอ ที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น จากบริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ไปตามถนนสุริยะประดิษฐ์ และสิ้นสุดที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อทำพิธีเปิดงานในเวลา 16.00 น.

ด้านว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ กล่าวว่า ทางอำเภอบาเจาะได้จัดตกแต่งริ้วขบวนเพื่อร่วมให้พิธีเปิดงานของดีเมืองนราด้วย ซึ่งปีนี้ (2560) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุขของในหลวง…ที่บาเจาะ” เป็นการรวมศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำยะลูตง กลางน้ำ เป็นฝายต่างๆ และปลายน้ำ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของปาล์มน้ำมันใหญ่ที่สุดของจังหวัด และพื้นที่ทำนาใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัด

ที่สำคัญเป็นการเปลี่ยนความแร้นแค้นของดินพรุที่เพาะปลูกอะไรไม่ได้ ด้วยน้ำท่วมขังตลอดปี มาเป็นพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ น้ำที่มาจากโครงการพระราชดำริ ที่ไหลจากภูเขามายังที่ราบ ก็เปรียบเหมือนรวมความจงรักภักดีของคนบาเจาะที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

แบ่งปัน