สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เตรียมจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรชายแดนใต้ ภายใต้แนวคิด   “สินค้าเกษตรก้าวไกล เกษตรกรชายแดนใต้ก้าวหน้า”    วันที่ 9-11 กันยายน 2560   เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ

วันนี้ (8 ก.ย. 60) นายเสรีย์ แป้นคง เกษตรจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรชายแดนใต้ ภายใต้แนวคิด “สินค้าเกษตรก้าวไกล เกษตรกรชายแดนใต้ก้าวหน้า” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2560 ที่บริเวณถนนภูผาภักดี อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ ซึ่งผู้ร่วมงานได้พบกับกิจกรรมชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ มีสินค้าจากเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มยุวเกษตรกร Smart Farmer และผลผลิตจาก “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สินค้าค้าจากกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ว มาตรการ 4 จากทั้ง 13 อำเภอ มาร่วมของออกแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 40 ร้านค้า

เกษตรจังหวัดนราธิวาส กล่าวด้วยว่า การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคายุติธรรมแล้ว ยังมีการแสดงบนเวทีจากศิลปินพื้นบ้านที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ชมอีกด้วย

 

แบ่งปัน