วันนี้ (3 ก.ย. 61) ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร-อ่าน (นักกอรี) ประเภทเยาวชนชาย-หญิง และประชาชนชาย-หญิง จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้นำศาสนา ผู้เข้าประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร-อ่าน เข้าร่วมกิจกรรม

นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุร-อ่าน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน (นักกอรี) ได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ถือเป็นองค์กรที่สำคัญในการเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ซึ่งองค์กรศาสนา ผู้นำศาสนา มีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม และวางแผนการพัฒนาจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมกับทางราชการ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปประธรรมมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน

ด้าน นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน กิจกรรมสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ การประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุร-อ่าน (นักกอรี) ดำเนินการในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 โดยมีผู้สมัครเข้าประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุร-อ่าน จำนวน 52 ราย แบ่งเป็นประเภทเยาวชนชาย-หญิง จำนวน 26 ราย และประเภทประชาชนชาย-หญิง 26 ราย

สำหรับรางวัลในการประกวดประเภทเยาวชนชาย-หญิง รางวัลชนะเลิศมี 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติบัตรในทุกรางวัล และประเภทประชาชนชาย-หญิง รางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติบัตรในทุกรางวัล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

5

.

4

.

6

.

7

.

8

แบ่งปัน