จังหวัดชุมพร ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (6 ธ.ค. 61) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีดุอาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ณ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอปะทิว เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หลังจากนั้น นายพิษณุ ศรีสอาด ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดชุมพร ได้นำประกอบพิธีดุอาถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้มาร่วมงานต่างรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนัก ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญไว้หลายประการ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

สังคมมุสลิมต่างรับรู้ได้ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม และมุสลิมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศาสนาบัญญัติ ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนสถาน ด้านศาสนสมบัติ แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ หาได้ลืมเลือนไปจากจิตใจของปวงชนชาวไทย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

4

.

6

.

7

แบ่งปัน