จังหวัดกระบี่ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 (พ.ศ.2561) เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมกับภาครัฐ

วันนี้ 28 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้นำศาสนา อีหม่ามประจำมัสยิด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจุฬาราชมนตรี เนื่องในงานกระบี่อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 (พ.ศ.2561)

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีกับผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิมในจังหวัดกระบี่ที่ได้ถือศีลอดครบถ้วนสมบูรณ์ และให้ผู้นำศาสนาได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมกับภาครัฐ ประสานสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์ซึ่งกัน โดยภายในงานได้มีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน และการกล่าวปาฐกถาธรรมพิเศษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้แทนจุฬาราชมนตรี

ซึ่งตลอดเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานั้น จังหวัดกระบี่ ได้มีกิจกรรมหลายอย่างเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบศาสนกิจ เช่น การจัดเลี้ยงต้อนรับรอมฎอน การมอบของฝากของที่ระลึกให้แก่อิหม่าม และหัวหน้าส่วนราชการไปพบปะยังมัสยิดต่าง ๆ ทั้ง 7 อำเภอ และร่วมละศีลอด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้แต่ละภาคส่วนนั้นมีกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน