จังหวัดกระบี่จัดพิธีอำนวยพรแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี พ.ศ.2560 (ฮ.ศ. 1438)

ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนผู้การตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และในฐานะผู้แทนอมีรุลฮัจย์ใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมอวยพรผู้แสวงบุญเป็นจำนวนมาก

นายสมควร ขันเงิน เปิดเผยว่า พิธีฮัจย์เป็นเรื่องสำคัญเป็นหนึ่งในห้าของหลักการปฏิบัติการของผู้นำถือศาสนอิสลาม ในเทศกาลฮัจย์ทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลก เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนประมาณ 5 ล้านคน ในจำนวนนี้มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วย ฮัจย์กล่าวได้ว่า เป็นแหล่งรวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีเรื่องที่อยากฝาก คือ 1.ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 2.ขอให้ตระหนักว่าพี่น้องทั้งหลายที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ คือ ผู้แทนของประเทศไทย ที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันติไมตรีกับประชาคมโลก วันนี้ได้เห็นบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี ความผูกพันระหว่างญาติมิตร รู้สึกถึงความอดอุ่นและผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาอำนวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

มีกิจกรรมการอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อซ้อมซ้อมแนวทางการปฏิบัติและเป็นขวัญกำลังใจในการไปประกอบฮัจย์ที่สมบูรณ์ โดยในวันนี้มีประชาชนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงมาส่งอย่างเนืองแน่น ด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น สำหรับจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงมีผู้แสวงบุญทั้งสิ้นจำนวน 2 รอบ รอบเช้า จำนวน 205 คน รอบเช้าและรอบบ่ายในเวลา 14.50 น. จำนวน 287 คน รวมทั้งสิ้น 492 คน กำหนดออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เดินทางเส้นทางกระบี่ – สู่เมืองมาดีนะ โดยเที่ยวบินเหมาลำจำนวน 2 เที่ยวบิน เพื่อไปประกอบพิธีเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ฮ.ศ. 1438)

pnoht600803001017901

pnoht600803001017902

แบ่งปัน