ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันแห่งมุสลิมนนท์” ครั้งที่ 18 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการอบรมสัมมนาวิชาดาราศาสตร์กับการปฏิบัติศาสนกิจ และเป็นประธานกล่าวคำปราศรัยเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการไตรภาคี เรื่อง การปฏิรูปประชาคมมุสลิม โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายอนันต์ วันแอเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี, พันเอก วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี, นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี, นายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และประชาคมมุสลิมนนท์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี การจัดประชุมสัมมนาระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการองค์กร และอำนวยประโยชน์ต่อประชาคมมุสลิมพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ และหาแนวทางในการจัดระเบียบประชาคม พร้อมทั้งระดมทุนเพื่อการพัฒนาสังคมมุสลิมสืบไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

4

.

5

.

6

.

2

.

3

.

7

แบ่งปัน