วันนี้ (24 มี.ค. 61) ที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา และการทดสอบการอ่านคัมภีร์กุรอ่าน 14 จังหวัดชายแดนใต้ สู่อาเซียน ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมอิสลามจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงคำสอน และจริยวัตรอันประเสริฐของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนากับหน่วยงานภาครัฐ ในการที่จะสร้างความเข้าใจและเกิดความปรองดอง สมานฉันท์ นำความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า งานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง สรรเสริญ วันประสูติท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ส่งเสริมให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องมุสลิม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ในด้านวิชาการและอื่นๆ และส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกรุอานให้ถูกอัขระวิธี ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนและประชาชนจาก 14 จังหวัดภาคใต้และระดับประเทศ

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านประเภทเยาวชนชาย หญิง 14 จังหวัดภาคใต้ การแข่งขันอ่านบัรซันยี การแข่งขันบรรยายธรรม การแข่งขันพรรณนาโวหาร การแข่งขันอาซาน การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา และการแข่งขันร้องอนาซีด การแสดงจัดนิทรรศการของหน่วยราชการ โรงเรียนสอนศาสนา และนิทรรศการโลกมลายู รวมถึงมีการบรรยายหลักการทางศาสนาอิสลาม โดยนักวิชาการจากต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ตลอดจนมีการออกบูธของส่วนราชการจัดนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ชมรมตาดีกาจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP การจับรางวัล ตู้เย็น ทีวี รถจักรยานยนต์ หม้อหุงข้าว พัดลม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เพื่อทำอุมเราะห์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

 

ที่มา : Thainews

 

untitled-2

.

untitled-3

.

untitled-4

.

untitled-5

แบ่งปัน