1

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ฮ.ศ.1438 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2560 โดยมีนายอะหมัด และเยาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ และมุสลิมชาวจังหวัดพังงา ร่วมในพิธีเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) เป็นจำนวนมาก ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชม และยินดีที่คณะกรรมการอิสลามจังหวัดพังงา ร่วมกับพี่น้องมุสลิม และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ติดต่อกันมาหลายปี เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติ ของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้เป็นศาสดาแห่งอิสลาม เป็นงานที่ช่วยส่งเสริมเผยแพร่ พระจริยวัตร และคำสอนของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สันติภาพของโลก เพื่อความเมตตาแก่ชาวโลก และการศึกษาเรียนรู้เรื่องความเมตตา ปราณี ความมีน้ำใจ ความยุติธรรม ความรักและสันติภาพ

2 3

ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ ประธานจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ฮ.ศ.1438 กล่าวว่า งานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา เป็นงานสำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมในจังหวัดพังงามีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด เชิดชูคำสอน และจริยวัตรอันดีงามของศาสดา แห่งศาสนาอิสลาม และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิม ระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม เป็นการนำความสัมพันธ์ที่ใช้ศาสนา วัฒนธรรม มาเป็นสื่อให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการอัญเชิญพระมหาคำภีร์อัลกุรอาน พิธีเมาลิดดินนบี การบรรยายธรรม และบรรยายพิเศษ จากบุคคลที่มีชื่อเสียง กิจกรรมเยาวชนภาคฟัรดูอีน (สิ่งที่เยาวชนมุสลิมจำเป็นต้องรู้ต้องปฏิบัติ) ของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยสอบจังหวัดพังงา การแสดงผลงานทางวิชาการ การทดสอบความสามารถของเยาวชน และการจำหน่ายผลผลิต และอาหารฮาลาล

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน