วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น. ที่ห้องประชุม MZ สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เขตมาอับดะห์ มหานครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะอะมีรุ้ลฮัจญ์ เป็นประธานการประชุมสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสำนักงานฯ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ เข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจง และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในช่วงระยะที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวนทั้งสิ้น 8,442 คน

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการในการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์อย่างดีที่สุด และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ผู้แสวงบุญอย่างเต็มกำลังความสามารถ

จากนั้นนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติให้แก่คณะทีมแพทย์ไทย เพื่อนำเอาไปใช้ในภาคสนามแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน