mnews170129091312005_d0cd84539dc148b2921e71a636327ef1

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560

แบ่งปัน